Bảng giá màn hình MacBook Pro, MacBook Air 2022

Dịch Vụ

QMac Store trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá màn hình MacBook Pro, MacBook Air cập nhật mới nhất 2022.

MACBOOK PRO GIÁ BẢO HÀNH
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2016 Non Touch Bar 9,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2016 Touch Bar 9,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 15″ 2016 14,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2017 Non Touch Bar 9,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2017 Touch Bar 9,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 15″ 2017 14,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2018 10,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 15″ 2018 15,000,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2019 2 cổng Thunderbolt 3 10,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2019 4 cổng Thunderbolt 3 10,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 15″ 2019 15,000,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 16″ 2019 15,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2020 intel 2c Thunderbolt 3 10,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2020 intel 4 Thunderbolt 3 10,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 13″ 2020 M1 10,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 14″ 2021 18,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Pro 16″ 2021 20,000,000đ 06 THÁNG
MACBOOK AIR GIÁ BẢO HÀNH
 Màn hình Macbook Air 13″ 2015 5,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Air 13″ 2016 5,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Air 13″ 2017 5,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Air 13″ 2018 9,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Air 13″ 2019 9,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Air 13″ 2020 intel 10,500,000đ 06 THÁNG
 Màn hình Macbook Air 13″ 2020 M1 10,500,000đ 06 THÁNG

Khách hàng nói về QMac Store

5 stars5 sao theo 95 người đánh giá

Xem thêm trên fanpage QmacStore

Call Nhắn tin